Tender

1. TWO (2) YEARS TERM CONTRACT FOR CLEANING BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOICAL DEPARTMENT'S BUILDING AT BLOCK B23, ANGGEREK DESA FLAT, SIMPANG 32-37 KG ANGGEREK DESA BB3713 NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Reference Number JKBD/2017/SH-04
Closing Date 30-05-2018
To
 1. Tawaran adalah dipelawa bagi: TWO (2) YEARS TERM CONTRACT FOR CLEANING BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOICAL DEPARTMENT'S BUILDING AT BLOCK B23, ANGGEREK DESA FLAT, SIMPANG 32-37 KG ANGGEREK DESA BB3713 NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
 2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identity atau logo pembekal/pemborong, ditulis dengan:
  TAWARAN BAGI: TWO (2) YEARS TERM CONTRACT FOR CLEANING BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOICAL DEPARTMENT'S BUILDING AT BLOCK B23, ANGGEREK DESA FLAT, SIMPANG 32-37 KG ANGGEREK DESA BB3713 NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
  Bilangan Tawaran: JKBD/2017/SH-04
  Tarikh Tutup: Rabu, 30 Mei 2018
  Kepada: Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Kajicuaca, Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam, Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Blok B23, Flat Anggerek Desa, Simpang 32-37, Kampung Anggerek, BB3713, Negara Brunei Darussalam.
 3. Tawaran hendaklah sampai kepada Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga yang beralamat di atas tidak lewat dari jam 2.00 petang pada Rabu, 30 Mei 2018. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.
 4. Dokumen tawaran boleh diperoleh semasa waktu-waktu bekerja dengan harga BND5.00 senaskah (tidak dikembalikan) dari:
  Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam, Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Blok B23, Flat Anggerek Desa, Simpang 32-37, Kampung Anggerek, BB3713, Negara Brunei Darussalam.
  Untuk keterangan lanjut bolehlah menghubungi Jabatan Kajicuaca di talian +673 2381342.
 5. Sebut harga mestilah dihantar dengan menggunakan borang yang telah disediakan. Jumlah harga tawaran hendaklah dicatat/ditulis dengan betul dan jelas demi mengelakkan sebut harga tidak akan dilayan. Barang yang ditawarkan hendaklah menepati kehendak spesifikasi seperti dinyatakan di dalam Lampiran TS.
 6. Sebut harga hendaklah sah sehingga 120 hari dari tarikh tutup sebut harga.
 7. Penender hendaklah menyertakan Salinan sijil pendaftaran yang menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan berserta Salinan kad pintar atau paspot pemilik.
 8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran yang tidak munasabah.
2. KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR DAN KESINAMBUNGAN SISTEM AUTOMATIC WEATHER OBSERVATION SYSTEM (AWOS) DI LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA BRUNEI BAGI JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
Reference Number JKBD/RKN/1107-004 (i)
Closing Date 26-06-2018
To Click here for more details on how to get the Tender.